Mutes un acu atvēršanas rituāls ir viens no senākajiem un komplicētākajiem Senās Ēģiptes rituāliem. Tas ir maģisku un reliģisku rituālo darbību kopums, kas ļaujot mirušā mūmijai atjaunot, pēc ēģiptiešu domām, galvenās dzīva cilvēka spējas – elpošanu, runāšanu un redzēšanu, kā rezultātā aizgājējs var turpināt pārraudzīt ģimeni, ietekmēt un komunicēt ar to. Tā kā ēģiptieši ticēja, ka cilvēka dvēsele pēc nāves var izdzīvot tikai tad, ja tai ir iespēja uzņemt ēdienu un ūdeni, tad vēl viens ceremonijas mērķis bija daļēji atdzīvināt mirušo, tādējādi atjaunojot spētu ēst un dzert. Šis rituāls tika veikts tikai ar valdnieku mūmijām un neilgi pirms to nogādāšanas kapenēs, bet vēlāk kapenēs iebūvētā speciālā telpā.

Šī procesa norise bija zināma tikai ļoti ierobežotam skaitam augstāko priesteru, un tas tika veikts slēgtā vidē, kur nepiederīgas personas nevarēja ne piedalīties, ne novērot. Par spīti izolētajiem apstākļiem, kādos tika veikts rituals ir saglabājusies informācija par tā norisi. Kopumā šī maģiskā ceremonija sastāv no 75 epizodēm, kuras tiek iedalītas sākotnējos rituālos, statujas atdzīvināšanā, gaļas ziedojumos, kas atbilst Augšējai Ēģiptei, gaļas ziedojumos, kas atbilst Lejas Ēģiptei, sēru jeb bēru ēdienos, noslēguma rituālos . Ceremonijas sākumā noteiktā secībā ar svētajām eļļām tiek apslacītas mūmijas acis un mute, bet vēlāk arī kapenēs blakus esošās valdnieka statujas. Tālāk kāds valdniekam tuvs vīriešu kārtas ģimenes loceklis, visbiežāk, dēls, skaitīdams lūgšanas, ar rituāla piederumiem pieskaras faraona mūmijas sejai un rokām, kam seko simboliska mutes atvēršana miruša statujai. Mirušajam tiek piedāvāta svētīta vērša sirds, un pret to tiek novietota vērša priekškāja, kam seko mūmijas mutes atvēršana, ko senākos rituālos veic ar mazo pirkstiņu, bet no V dinastijas- ar īpašu šim nolūkam paredzētu instrumentu. Ceremoniju nobeidzot, no jauna atdzimusi mūmija tiek novietota savā vietā.

Pārsvarā mutes un acu atvēršanas rituāls notika uz mirušā valdnieka mūmijas, bet, ja tika izlemts rituālā izmantot nevis mirušā mūmiju, bet gan tās statuju vai attēlojumu, tad atbilstošajam tēlam ar buramvārdu un rituālu palīdzību tika piešķirtas mirušā mūmijas īpašības un spējas.

Mutes un acu atvēršanas rituāls sanajā Ēģiptē