Veiksmīga komanda sākas ar tās vadītāju. Pēc izskatītajiem datiem, ko sniedz internets, labāks vadītājs būtu vadītājs no jaunās (y) paaudzes, jo šie cilvēki ir atvērti jaunām iespējām, tic sev un savai veiksmei, kā arī tiem ir pozitīvs un ātrs rezultāts. Komanda un tās vadītājs – kā savienotie trauki. Nevar būt tā, ka komandas vadītājs atsakas no jebkāda kontakta ar savu komandu, tiem ir jābūt vienotiem, ar tūlītēju rīcību un reaģēšanu, vienmēr jāsagatavo plāns B, jo ir jābūt gataviem uz visu, ja gribi veidot veiksmīgas karjeras kāpnes. Veiksmīgas komandas pamatā ir zinoši un motivēti cilvēki, kas spēj savā komandā atrast veiksmīgu kompromisu, neskatoties uz to paaudžu atšķirībām. Tiem ir jāspēj sastrādāties un pieņemt kopīgus lēmumus. Paaudzēm sadarbojoties vienā kolektīvā, vissvarīgāk ir netiesāt vienai otru, bet gan izprast, pieņemt un izmantot vienai otru priekšrocības.

Labam vadītājam jābūt komunikablam, mērķtiecīgam un ar augstu atbildības sajūtu, jo tā komandai ir jājūtas drošai, ka vadītājs vienmēr rūpēsies un palīdzēs tā kolektīvam jebkurā brīdī, ja komanda nespēs kādu pienākumu izpildīt pēc tā prasībām.

Komandai jābūt saliedētai, tiem ir jāmāk sadarboties un jāmāk rast kompromisu. Katrai paaudzei, protams, ir savi uzskati. Piemēram vecākai (x) paaudzei uzskati būs senāka gājuma, taču jaunākā paaudze pielāgosies mūsdienīgiem uzskatiem. Vecākā paaudze vairāk pielāgojas vecāka gājuma uzskatiem tāpēc, ka tie ir piedzīvojuši dažādas reformas, radušos ideju par brīvību un tādēļ tie pat netic sistēmām un ir diezgan uzmanīgi. Savukārt jaunā paaudze ietekmē tehnoloģiju attīstību, tie ir uz reālo laiku orientēti, tāpēc šie cilvēki ir atvērti jaunām idejām, jauniem pavērsiniem ar kuriem šo komandu izvirzīt uz augšu.

Protams, ne vienmēr uz jaunām idejām var paļauties, jo kā jau katrā menedžmentā ir jāizpēta tā plāns un jāpieturās pie norādītajem normatīviem. Lai izveidotos veiksmīgs bizness, tam ir jābūt svaigam, ar jaunām idejām bagātinātam.

Kolektīva menedžments
Tagged on: