Latvijas Mutes veselības tīklu veido Mutes veselības centri (MVC), kas izvietoti visā Latvijas teritorijā - 4 reģionālie, novadu centri un 26 lokālie Mutes veselības centri. 

MVC darba virzieni ir, pirmkārt, veikt bērnu zobu apskates – gan padziļinātas apskates saslimstības izplatības statistiskai izvērtēšanai, vadoties pēc PVO apstiprinātas apskašu kartes, gan arī bērnu zobu stāvokļa vispārējai izvērtēšanai un informatīvam darbam. 

Otrkārt, MVC veic informatīvi motivējošu darbu -   prezentācijas, motivējošas akcijas skolās un pirmsskolas  izglītības iestādēs un informē par profesionālās orientācijas jautājumiem. 

Treškārt, MVC kompetencē ir zobārstniecības pakalpojumu pieejamības izvērtēšana un pieejamības problēmas risināšana Latvijas teritorijā.