Jaunumi

Jelgavā notiks veselības un mutes veselības veicināšanas konference

24.05.2018

Ceturtdien, 27. oktobrī Jelgavā, Zemgales RKAC telpās, Svētes ielā 33 notiks veselības un mutes veselības veicināšanas konference „Atbalsts pedagogiem sabiedrības veselības veicināšanai un popularizēšanai mācību procesā”. 

Konferenci organizē Zemgales Mutes veselības centrs (MVC) un Jelgavas MVC sadarbībā ar Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Zobārstniecības un sejas ķirurģijas centru. Tās mērķauditorija ir Zemgales pašvaldību pārstāvji, izglītības iestāžu vadītāji, pedagogi un medicīnas darbinieki, sociālie darbinieki, vecāki, masu mediju pārstāvji un ikviens interesents. 

„Konference Jelgavā tiek organizēta ar mērķi veidot Mutes veselības centra sadarbību ar pašvaldībām un attīstīt sadarbības virzienus izglītības iestādēm un bērnu vecākiem, kā arī sniegt informāciju par mutes veselības un vispārējās veselības veicināšanu,” stāsta dr. Mirdza Lazda, Zemgales Mutes veselības centra vadītāja. 

Darba kārtība:

9.00-9.30       Dalībnieku reģistrācija

9.30-9.40       Konferences atklāšana
LR Veselības ministrijas pārstāvja uzruna
LR Izglītības un zinātnes ministrijas pārstāvja uzruna

9.40-10.00     Filma par Zemgales MVC darbību. Zemgales MVC vadītājas dr. M. Lazdas ievadvārdi

10.00-10.10   Pedagogu tālākizglītības programma „Atbalsts pedagogiem sabiedrības veselības veicināšanai un popularizēšanai mācību  procesā”. L. Seikstule, Jelgavas MVC vadītāja

10.10-10.20   Zemgales reģiona kompetenču attīstības centra vispārējās un profesionālās izglītības atbalsta nodaļas vadītājas S. Šabanskas uzruna

10.20-10.50   Vecāku pārstāvis, skolas un ģimenes psiholoģe D.Putniņa 

10.50 -11.05   NVO „Liepas” darbība un veselības veicināšanas loma ģimenēs. NVO „Liepas” pārstāve A.Hauka 

11.05-11.20   Informācijas un izglītības loma mutes veselības motivēšanā. 
Paula Stradiņa Klīniskās universitātes slimnīcas Zobārstniecības un sejas ķirurģijas centra vadītājs dr. A. Paeglītis 

11.20-12.50  „Veselīgs uzturs un fiziskās aktivitātes  slimību profilaksē”. Lektors: Dr.med. G.Selga 

12.50-13.50    Kafijas pauze

13.50-15.10  „Pedagogu un vispārējā medicīnas personāla loma skolēna mutes veselības veicināšanā.” Lektore: dr. I. Maldupa 

15.10-15.20   Bauskas novada Izglītības pārvaldes  pieredze veselības veicināšanas pasākumu organizēšanā. Bauskas novada Izglītības pārvaldes  metodiķe  L. Jurcika

15.20-15.30  Sociālo zinību pedagoga D. Sējas pieredze skolēnu veselības     veicināšanā.

15.30-17.00  ”Mīti un realitāte par atkarību.” Lektore: dr. A. Vagale

Paralēli konferences norisei, no plkst. 12.50 līdz 13.50 notiks apaļā galda diskusija par iespējām sadarbības veicināšanā mutes veselības un vispārējās veselības profilaksē. Tikšanās noslēgumā plānots parakstīt Nodomu protokolu pušu sadarbībai 2011./2012. mācību gadā.